[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

4K电视时代来了!惠州建超高清互动数字家庭网络

2017-10-31 11:45 来源:东江时报

 东江时报讯 记者冯丽均4K超高清时代来了。昨日,东时记者在市政府网站上发现,《惠州市开展新数字家庭行动推动4K电视网络应用与产业发展试点工作方案》(以下简称 《方案》)已印发实施,惠州力争今年底前,4K用户达35万户,到2020年,力争达到100万户。记者获悉,惠州与广州是广东省首批4K应用示范城市,省内其它城市将在3~5年时间进行推广。

 4K超高清电视让观众身临其境

 4K超高清电视是继数字电视、高清电视后的又一技术高峰,已成为电视商家的必争之地,它的屏幕物理分辨率达到4096×2160像素,在这种分辨率下,观众可以看清画面中的每一个细节,每一个特写,得到一种身临其境的观感体验。

 在今年5月省办公厅发布的《关于开展新数字家庭行动推动4K电视网络应用与产业发展的实施方案》中,广州、惠州两市将成首批应用示范地区。

 惠州在省实施方案的基础上制定了 《方案》,提出力争用3至5年时间,建成以4K电视为核心的超高清互动数字家庭网络,实现数字家庭产品生产集成技术达国内一流水平,在省内率先建成以4K超高清应用为标志的新数字家庭示范区,争取认定为国家级新数字家庭应用示范基地,促进文化娱乐、新型电商、医疗保健、在线教育、智能家居等新业态新应用蓬勃发展。

 应用示范社区有望获政策补贴

 为实现4K电视网络应用推广,惠州提出要通过运营商对应用示范社区和应用示范村以及新数字家庭体验厅实施政策补贴,具体的补贴标准形式将另行制定。

 惠州运营商要为应用示范区域用户提供4K电视机(建议49寸以上)购买,宽带新装与提速,节目源赠送与优惠观看,以及为用户提供在线教育、健康医疗、娱乐购物、智能家居、政务服务等优惠服务。鼓励终端厂商在优惠补贴用户的基础上提供“以旧换新”业务,进一步加大优惠力度。

 另一方面,惠州将加快“光进铜退”进度,全面铺开千兆宽带小区建设,提升宽带用户的光纤体验和质量,为4K电视应用的全面铺开做好硬件保障。推动通信运营商开展200M光纤普及工作,推广100M为起步的宽带接入。

 加快4K技术设备应用等建设

 惠州在4K产业方面有着良好的发展基础?!斗桨浮诽岢?,要提升产业创新能力,加强关键技术和产品研发,重点推动TCL、康冠、九联、伟乐等企业加快开发4K及8K智能电视、面向三网融合的超高清一体机、超高清机顶盒、编解码器、网络视频监控、高清摄像设备、家庭智能网关、个人可穿戴设备等产品,在关键环节形成一批拥有自主知识产权的成果。

 同时,惠州鼓励4K电视产业链上下游配套企业大力实施技术改造,推动上下游企业协同发展。加快信利AMOLED面板、TCL集团智能制造模组整机一体化、旭硝子显示玻璃等重大项目建设,推动产业链的融合发展。

 推广进度

 ●2017年底

 惠城4社区博罗2村建成应用示范区域

 根据《方案》,今年底前,全市光纤入户率达100%,力争4K用户用户达35万户?;莩乔纬?个4K应用示范社区和4个新数字家庭体验厅。博罗县形成2个4K应用示范村和2个新数字家庭体验厅。

 其中,惠城区桥东东湖社区(含东湖0~8号等小区)、江北文昌社区(含帝景湾、城市花园等小区)、水口湖溪社区(含合生上观国际、蓝波湾等小区)、河南岸牛和地社区(含雍逸园、TCL翠园等小区)等4个社区为首期应用示范社区,博罗县杨村镇石滩村、罗阳镇观背村为两个应用示范村,均于2017年底前完成建设。

 ●2018年

 力争4K用户达45万

 力争4K用户达45万,全市应用示范社区和应用示范村用户逐步扩大,应用示范社区100M及以上宽带用户开通率达50%。

 ●2019年

 争取认定为国家级新数字家庭应用示范基地

 力争4K用户达60万户,应用示范社区100M及以上宽带用户开通率达60%。争取认定为国家级新数字家庭应用示范基地。

 ●2020年

 智能居家等新数字家庭应用蓬勃发展

 力争4K用户达100万户,在线教育、智能居家、在线医疗、智慧养老等新数字家庭应用蓬勃发展。冯丽均

编辑:钟雅欢
客家新闻网版权所有 互联网新闻信息服务许可证号:3612013001 ICP备案/许可证号:赣ICP备05000929号-1
关于本网 联系电话:0797-8101732 新闻宣传质量监督电话/违法和不良信息举报电话:0797-8101732
客家新闻网版权所有
互联网新闻信息服务许可证号:3612013001