[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

韶关市“三区融合”一体化发展提速 曲江大道完成投资约3亿元 新城11个新项目开工

2017-10-20 16:20 来源:韶关日报

上图为江湾大桥已完成88 根桩基础等施工任务。张伟 刘嘉健 摄

 “你看,属于曲江大道项目的江湾大桥每天都在加紧施工,已经打下不少桩了,几年内,芙蓉新城、浈江区、曲江区就可以实现快速互通,以后我们去芙蓉新城、马坝都很便捷了!”家住韶冶附近的村民张桂每天都能看到江湾大桥的热闹施工场面,见到记者前来采访,他指着工地兴高采烈地说。曲江大道是韶关市的一个重点项目,对促进“三区融合”一体化发展将起到关键作用,不少市民也像张桂一样对其怀着无比期待的心情。

 据施工方介绍,目前,曲江大道正在同时进行标头段路基、江湾大桥、回龙山开挖、府前大桥等多点施工,项目进展顺利,累计完成投资约3亿元,预计于2020年建成通车。

 现?。航宕笄乓淹瓿?8根桩基础施工

 在曲江大道的起点武江区西河镇,记者看到工人和机械正在进行路基的桩基础施工;在北江的两岸,工人们在搭建好的栈桥上进行桩基的钻探作业;在回龙山,这里正在进行的是高边坡开挖施工……

 以上几个画面是记者19日在曲江大道施工现场看到的场景,一派热火朝天,工程建设开足马力,加快推进。

 据项目业主方韶关市曲江大道建设项目有限公司副总经理温利串介绍,曲江大道按城市主干道标准建设,为双向八车道,包含特大桥1座(江湾大桥),大桥1座(府前大桥)。项目总投资18.5亿元,于2016年9月开工建设。

 曲江大道始于武江区西河镇,路线往南,以江湾大桥跨越北江,经韶关冶炼厂及韶冶四村,向南穿越回龙山后,建设府前大桥跨越韶赣高速,于曲江区马坝镇落地,终点与曲江区环城公路相交,并直达曲江区府前西路,项目路线全长5.941公里,沿线居民将因曲江大道出行更便捷。

 “曲江大道是曲江区至芙蓉新城的重要通道,途经浈江区,它的建成将使得‘三区融合’一体化发展提速,大大缓解区域交通压力,对促进曲江区新一轮发展具有重要意义?!蔽吕?。

 为完成韶关市委、市政府下达的年度目标任务,10月17日,曲江大道项目公司进行了“大干90天,确保年度施工建安投资任务”动员部署。

 “我们要求设计、监理、造价咨询、施工等各相关单位科学组织、精心施工、严格管理,广泛掀起90天劳动热潮,在确保安全、质量的前提下,完成2017年建设目标任务?!蔽吕樯芩?,目前各相关单位人员都在以饱满的工作热情,咬定目标,奋战冲锋。

 江湾大桥作为曲江大道的主控工程,其进展广受关注。据了解,江湾大桥总长为1027米,总投资约5亿元,建成后将实现双向八车道行驶。记者从江湾大桥的效果图看到,其外形设计新颖,气势磅礴。

 “江湾大桥是独塔斜拉桥,其主塔高度将达109.5米,主桥为横断面44.5米的钢箱梁,建成后将成为韶关标志性建筑之一?!蔽吕约钦咚?。

 据项目施工方中铁七局集团曲江大道项目部党支部书记白稳超介绍,目前,江湾大桥已完成桩基础超前钻、88根桩基础及8个承台施工、栈桥及施工平台等施工,正在进行桥梁桩基础、承台及墩柱的施工,整体进展顺利。

 作业人员:破解地质复杂难题加快施工进度

 据江湾大桥工程现场技术主管刘哲介绍,江湾大桥施工涉及陆地和水下、水面等部分,周边地质情况复杂,其中,16#主墩桩基最长达到了102米,桩基长度、深度、施工难度在国内都算比较大。而且桩基施工过程中极易出现塌孔、偏孔、埋钻等情况,加大了桩基施工难度。

 俗话说,没有金刚钻不揽瓷器活,在解决技术难题上,施工方已取得突破。

 “作业过程中,我们采取了增加超前钻、CT地质扫描等方式进一步摸清、摸透桥梁下部地质情况,并邀请国内、省内知名专家会诊,共同解决了施工过程中出现的困难,确保工程如期推进?!绷跽芩?。

 作业人员不畏艰难、勇往向前的精神与党的领导分不开。18日,党的十九大开幕,中铁七局集团曲江大道项目部组织全体党员、干部、工人一同收看了大会电视直播,党的十九大报告中提出,加强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、电网、信息、物流等基础设施网络建设。这给大家鼓足了干劲,纷纷表示,将以实际行动加快项目建设进度,为韶关加快完善交通路网,促进新老城加快融合发展作出积极贡献。

 “10月到年底韶关地区多为晴好天气,是施工的良好时机,也是大干一场的契机,我们将努力奋战90天,坚决完成市委、市政府以及韶关人民嘱托的工作任务?!绷跽芗岫ǖ厮?,“特别要确保施工安全,要求施工人员穿戴安全帽、救生衣,做足做好栈桥上的安全保障措施,加强技术人员和领工人员的现场管控?!?/p>

 项目混凝土拌合站操作手张东东表示,党的十九大召开让人欢欣鼓舞,将立足平凡岗位,一天接着一天踏踏实实干,保质保量完成工作任务。

 芙蓉新城:每月至少一个新项目开工

 曲江大道是芙蓉新城重点推进的项目之一,随着该项目的加快推进,对芙蓉新城的开发建设也将带来促进作用。事实上,今年以来,像曲江大道这样顺利推进的重点项目已有11个在芙蓉新城陆续开工建设,基本实现了每个月至少有一个新项目开工的目标,项目建设成效初显。

 记者了解到,今年以来,芙蓉新区管委会认真贯彻落实市委、市政府的工作部署以及市委十二届四次全会精神,全方位加快芙蓉新城开发建设,新城提质增速取得新成效。

 今年芙蓉新城共安排建设项目51个,其中续建项目25个,计划新开工项目26个,计划完成投资61亿元,力争突破70亿元。据最新统计,今年1-9月已完成投资44.95亿元,同比增长31.6%。

 据芙蓉新区管委会有关负责人介绍,目前,各在建项目正加快推进。

 “今年计划新开工的25个项目中,北江航道‘五改三’孟洲坝二线船闸、城投商务中心、城投与碧桂园合作开发项目、新城四条城市支线道路、宝能、妇幼保健院、百旺路扩建项目绿化景观提升工程、新白线道路工程、中海投、滨江路景观提升工程、高铁站环境提升工程等11个新项目均已开工建设?!备酶涸鹑烁嫠呒钦?。

 值得一提的是,通过积极与华师大、保利、省水电等相关单位对接,芙蓉广?。ㄊ忻裎幕疃行模?、新城水系、北江公园(滨江景观带)等关键性项目取得新进展。目前,芙蓉广场项目概念性规划已初步确定,新城水系、北江公园等项目正与省水电集团等单位洽谈PPP合作事宜。

 众多重点项目的加快推进让市民对芙蓉新城的发展充满信心。

 “按照这样的速度,用不了几年,新城的人气就会更旺,教育、医疗、购物、交通等功能将越发完善,芙蓉新城这颗‘北江明珠’将让韶关人骄傲!”家住芙蓉新城的市民胡俊鹏满怀激情地说。

 芙蓉新区管委会相关负责人表示,接下来,将以党的十九大精神为引领,践行新发展理念,紧抓项目落地、建设,以更大的决心和实干精神助推芙蓉新城又好又快发展。(潘俊宇 龙诗萍)

编辑:钟雅欢
客家新闻网版权所有 互联网新闻信息服务许可证号:3612013001 ICP备案/许可证号:赣ICP备05000929号-1
关于本网 联系电话:0797-8101732 新闻宣传质量监督电话/违法和不良信息举报电话:0797-8101732
客家新闻网版权所有
互联网新闻信息服务许可证号:3612013001