[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

【全球客商行】兴业法兰西 旺了留尼旺

2017-10-20 15:53 来源:梅州日报

中华飞豹文体协会

法属留尼旺关帝庙

法属留尼旺岛南部俯瞰

 十九世纪至今的一百多年间,在法国的一代代客家人熬过了从“打工仔”“中国狗”到企业家、律师、医生、政治家的身份转变的阵痛,在侨居国安居乐业,也在世界移民史上留下了浓墨重彩的一笔。9月初,梅州日报“全球客商行”采风团来到法国客家人分布最密集的海外省——留尼旺,追忆客家人漂洋过海的奋斗历史。

 客从东方来 赤拳拼天下

 据法国崇正总会会长罗仕川介绍,目前法国本土约有2万多名客家人,大部分是在1975年至1985年间来自老挝、越南、柬埔寨、前法属殖民地的华侨华裔。据《梅州华侨华人史》记载,一战期间,法国政府与中国北洋政府达成协议,1916年至1918年间从中国招募了14万劳工到法国战地从事后勤工作,其中有一批梅州人。20世纪20年代至40年代,不少客家人到法国求学,如梅州籍人士林风眠、李金发等,学成后部分人选择在法国安家立业,成为早期的旅法华侨华人。20世纪70年代中叶,越南战争结束后,法国政府接收来自印支的华人难民十多万人,其中有不少客家人。改革开放后,陆续有部分客家人以旅游、探亲、继承财产、家庭团聚等方式来到法国定居发展。

 扎根在留尼旺的华人华侨有3万多人,其中90%以上为客家人。有历史记载的第一位来自梅县的客家人于1885年在圣皮埃尔市被雇佣。据留尼旺中华总商会会长侯沐凯介绍,20世纪初,为了躲避国内战乱,不少顺德人、梅县人来到岛上,形成大规模的移民潮,这股潮流一直持续到二战结束。据有关史料记载,1904年,曾纪乔、谢瑞琴等18名广东梅县人从汕头港乘坐帆船到毛里求斯投奔亲友,途遇台风,帆船偏离航道来到留尼旺,就此留下定居。

 “生不逢辰莫奈何,长工有做苦悲歌。早知今日生如斯,宁可留家念弥陀!”这首打油诗,是Transport Cheung-Ah-Seung运输公司创始人李木良当打工仔时所作,反映出客家人初到岛上的艰难处境。据留尼旺吴记商行董事长、中华关帝文协会永远名誉会长吴瑞仁介绍,来到留尼旺的第一代客家人大多是以自由劳工的身份过来的,他们的文化水平很低,有的甚至连自己的名字也不会写,同时还要面对语言不通、当地人歧视和受殖民政府统治等多种窘境。他们靠着辛勤劳作,赤手空拳努力摆脱“打工仔”的身份?!暗钡厝说牡昶桃话阆挛缥宓憔凸孛?,但是我们的商铺从早上五点一直营业到晚上九点,除了节假日几乎每天都开门迎客?!辈恍傅呐Ψ芏啡每图胰嗽诘荷险疚攘私鸥?,逐渐融入当地上流阶层。

采访法属留尼旺顶磅市市长曾宪建先生(右二)。

 小商店起家 奋书家族史

 20世纪70年代,一部分在东南亚生活的客家人随印支难民移居西欧、美国、加拿大,法国崇正总会会长罗仕川便是其中的典型。据罗仕川回忆,他祖籍在兴宁,小时候跟着父母先后在柬埔寨、越南、老挝生活,1975年从老挝来到法国巴黎,时年29岁。为了生存,罗仕川曾经跟犹太人合作制衣生意,后来转而做餐饮,相继在巴黎开了三家餐馆,同时兼做电脑零配件销售。几十年的打拼让罗仕川一家成功融入巴黎,三个孩子相继接受良好教育并成为工程师。

 “第一代客家人一般是从小商店做起,经过一代代人的努力,慢慢发展壮大,有的成为家族产业?!绷裟嵬谢苌袒峄岢?、LOGISTISUD物流仓储公司总经理侯沐凯说。留尼旺岛遍布客家人打拼下的产业,涉及岛民生活的方方面面,有的甚至在行业内垄断市场。

 位于顶磅市中心商业区的一间名为LECLERC的超市是不少岛民常去的购物场所?!罢馐俏颐窃?982年建立的第一家超市,现在岛上LECLERC连锁超市已经发展至15家,共有5000多名员工,年销售额4.9亿美元,是岛上第二大规模的超市,也是华人开的规模最大的超市,第16家也将在今年底动工建设?!盠ECLERC连锁超市总经理、SORESUM集团CEO张财元说。张财元是出生在留尼旺的客家人,父亲1928年从梅县来到圣皮埃尔市做小买卖。由于大哥在法国本土当了兵,作为次子的张财元便接手了家里的生意,并慢慢做大。如今,SORESUM集团旗下有LECLERC连锁超市、AVIFRME养殖公司、GOLDEN RICE大米加工厂以及SORETOLE冶金工厂。其中,大米加工厂生产的Gambodia茉莉香米获评2012年“全球最佳大米”;养殖场养殖17万只母鸡,日产鸡蛋12万个;SORETOLE冶金厂生产居民住宅的屋顶建材和防震材料隔层,是全岛最大的供应商。

 面包是留尼旺人的主食之一,约80%的留尼旺人以面包为主食。梅县籍客家人杨剑祥、杨岳祥、杨豪祥三兄弟瞄准了岛上的面包市场,1979年创办了杨氏面包公司。公司最初是一个小手工作坊,1990年杨氏开始引进机器设备,生产冷冻面包,成功占据30%的市场份额。1993年,杨剑祥的儿子杨发达开始接管自家工厂,在他的倡导下,工厂设备开始朝着全自动化的方向升级,工厂机器可24小时不间断作业,杨氏面包迎来新的快速发展时期。至目前,杨氏面包公司有着留尼旺岛上最大的面包工厂,生产着600种面食类产品。

 留尼旺岛的La Route de Tamarin是连接南北部机场的重要交通干线,由客家侯氏家族创建的LOGISTISUD物流仓储公司便位于这条干线旁?!罢舛?万立方米的冷藏库,信息化系统调控室温并记录库存情况?!备霉咀芫砗钽蹇?。在约5公里之外的HCE垃圾回收和处理厂也是侯氏家族的产业,拥有250名员工和150辆垃圾回收及处理车,每年处理垃圾量超过25万吨,辐射全岛的三分之一,由侯沐凯的弟弟侯炎凯管理。侯氏家族曾涉足百货零售与香精蒸馏行业,但在1976年前后的经济?;挠跋煜录负趸谟?。侯沐凯兄弟并未因此而颓废,而是将目光瞄准新的领域,发展成为岛南最大的垃圾处理厂和仓储物流公司?!拔蚁衷谡谘胀ɑ?,希望今后能与梅州在垃圾处理和回收领域展开合作?!?/p>

 崇文重教的思想深深地刻在客家人的骨子里?!拔巳谌敕ü说娜ψ?,很多客家儿女将自己的孩子送到法文学校读书?!甭奘舜ㄋ?。据侯沐凯介绍,从第二代华人开始,留尼旺年轻一代的客家人被送到最好的法国学校学习,到法国本土或欧美、中国留学。如今,法国三四代客家人大多拥有法国甚至全世界知名高等院校文凭,有的继承家业成为青年企业家,主要经营餐馆、皮革、家具、制衣、食品杂货、进出口等行业;有的成为在医疗、法律、财会、建设、工业生产、超市运营等领域的专业人才。有的还在政治领域发挥才能,如梅县籍客家人、法国历史上第一位华裔国会议员曾宪建。

 他乡亦故乡 数典不忘祖

 虽然身为法国公民,但在法客家人从未忘记自己的根在中国。位于留尼旺圣皮埃尔市的关帝庙和中华飞豹文体协会便是客家人弘扬中华文化、聚会联谊的重要场所。

 “新关帝庙占地3.5万平方米,2012年开工建设,今年8月14日至15日举行开光仪式,是印度洋上最大的关帝庙,以后将成为留尼旺岛的一个新地标性建筑?!绷裟嵬谢氐坌峄岢ぶ铀煞几嫠呒钦?。日前,本报“全球客商行”采风团来到留尼旺岛南部新关帝庙,只见一座中国传统木制结构建筑背靠大山、面朝大海,在昏暗的夜色中显得巍峨。旧关帝庙位于圣皮埃尔市中心,原为客家人采购的寄脚处,后改为“关帝庙”。1981年,一批有识之士成立留尼旺中华关帝文化协会,以弘扬中华文化,并登记为合法的华人社团组织。此后入会人数激增,现有会员1500多人,成为留尼旺最大的华人组织。1993年起,协会每年选出70名左右的优秀学生,为他们颁发奖励,鼓励他们上进。老关帝庙已有100多年的历史,因存在安全和卫生隐患被政府禁用,岛上的华人华侨共同筹资新建关帝庙?!敖窈?,我们计划在新关帝庙建设体育馆、学堂、足球场、篮球场、养老院等,除了精神信仰外更注重文化的传承,以吸引年轻一代过来,学习和传承中华优秀传统文化?!敝铀煞妓?。

 中华飞豹文体协会是当地客家人另一个主要活动场所。据该协会会长钟维良介绍,协会于1966年成立,其前身是圣皮埃尔市法中学校,协会所在的房子是1945年由当地客商筹资买下。协会致力于传承弘扬中华文化,是留尼旺岛南部客家人的活动中心。目前,协会开设了中国传统舞蹈、国画、中国书法、太极和气功、武术、珠算、刻章、厨艺等课程,吸引了不少客家人和当地人参加。

 从挣扎求生到稳定求发展,百年间,在法客家人的境遇发生了巨大转变,但没有在国内生活的经历让法国年轻一代客家人缺乏对祖籍国的认识,语言、文化出现断层?!澳昵峥图胰似绞鄙钪懈鹑私涣魇怯梅ㄓ?,邻居、朋友也都是当地法国人,不会讲客家话了,也不愿参加客属社团的聚会活动?!甭奘舜ㄋ?。在“一带一路”的号召下,中法交流更加密切,梅州—巴黎经贸文化联络处也成功设立,这让他们看到了新的希望?!拔颐羌苹阋桓鱿牧钣?,组织年轻的小孩去中国体验,让他们去看看我们祖辈生活过的家乡?!?/p>

 ■商区概览

 法国,即法兰西共和国,是一个本土位于西欧的半总统共和制国家,海外领土包括南美洲和南太平洋的一些地区,是高度发达的资本主义国家。留尼旺岛(旧称波旁岛)是法国海外省,位于南半球的印度洋上、非洲大陆东南角,是印度洋上唯一的欧洲行政区,总面积不及梅州的五分之一,人口约80万,旅游业和酒店业发达。

 ■客商故事

 等三个月才买到

 一张回梅县船票

 “目前,留尼旺岛的很多客家人都是在岛上出生,但我不是?!狈ü裟嵬饧巧绦卸鲁?、中华关帝文协会永远名誉会长吴瑞仁说。吴瑞仁的爷爷奶奶在留尼旺定居,他却在梅城出生,1950年,18岁的吴瑞仁从梅县东山中学毕业后来到留尼旺谋生。

 1950年,吴瑞仁来到岛上是乘坐帆船“漂”过来的。他对当时的情景仍记忆深刻:“我们在海上漂了一个月才来到留尼旺,途中见到的不是海就是天,感觉自己无依无靠的,非常孤独?!?970年,吴瑞仁曾回国探亲,此时已经有了飞机,但回国的路途仍十分遥远,需要多次转机,从留尼旺起飞,先后在毛里求斯、非洲肯尼亚内罗毕、印尼转机到香港,然后乘船回到梅县?!澳鞘焙蛳愀鄣矫废氐拇桓鲈虏庞幸惶?,我等了三个月才等到一张船票?!?/p>

 来到岛上之后,吴瑞仁尝尽生活的酸苦?!暗笔被说匚缓艿?,人们叫我们为‘中国狗’?!蔽馊鹑试诘荷献隽巳昀鲜?,后来因为工资太低难以生存转而做小生意?;嗽诘荷献錾獠⒉蝗菀?。据吴瑞仁回忆,有些白人到店中拿了东西故意不给钱就走,他却无处申诉,因为当时当地的警察偏袒当地人,甚至可能把华人抓走,他只能把苦往肚子里吞?!?0世纪90年代以后,中国国力逐渐变强,华人的地位也有了改变,所以祖国强大了,我们是最感到骄傲的?!?/p>

 ■客商心语

 法国崇正总会定期组织乡亲会,年轻人不理解,问我们:既然已经在法国定居了,参加乡亲会有什么好处?我们会回答:因为我们是客家人。

 ——法国崇正总会会长罗仕川

 20世纪90年代中国国力逐渐强大以后,留尼旺华人的地位开始渐渐提升,甚至比当地一部分人高。祖国强大,我们海外的华人是最感到骄傲的。

 ——法国留尼旺吴记商行董事长、中华关帝文协会永远名誉会长吴瑞仁

 总指挥:张德祥

 副总指挥:黄山松

 编务总统筹:张柏明

 采风总统筹:

 钟伟光 邓锐

 采风统筹:李锦让

 撰文:李艳良

 摄影:曹优生 李跃

 责编:朱红娜

 版式:黄艳

 校对:刘洁瑛

 王玉婷对本版亦有贡献

编辑:钟雅欢
客家新闻网版权所有 互联网新闻信息服务许可证号:3612013001 ICP备案/许可证号:赣ICP备05000929号-1
关于本网 联系电话:0797-8101732 新闻宣传质量监督电话/违法和不良信息举报电话:0797-8101732
客家新闻网版权所有
互联网新闻信息服务许可证号:3612013001