S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

不忘初心 坚决打赢脱贫攻坚战

2017-08-14 11:27  来源:客家新闻网-赣南日报

  陈晔明

  行程万里,不忘初心。赣南是人民共和国摇篮,孕育了伟大的苏区精神,为中国革命作出了重大贡献和巨大牺牲。在血雨腥风中,这片红土地上的先烈为革命舍生忘死的初心就是为人民服务,让人民过上幸福生活。坚决打赢脱贫攻坚战,确保970万老区人民如期全面建成小康社会,早日过上更加幸福美好的生活,是我们的政治责任和历史使命。以习近平同志为核心的党中央高度重视革命老区的建设和扶贫工作。6月23日,在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上,习近平总书记专门强调了赣州的脱贫攻坚工作,指出赣州是革命老区,抓好脱贫攻坚具有政治意义。加快老区发展,让老区人民过上富裕幸福生活,同样具有政治意义。赣南老区脱贫攻坚、加快发展,摆在了我们党和国家发展全局中更加重要的位置。我们要以习近平总书记的关心关怀为动力,大力弘扬苏区精神,不忘初心,坚决打赢脱贫攻坚战,兑现庄严承诺,不辜负党和人民群众的期望,不辱时代的使命。

  坚决打赢脱贫攻坚战,务必坚定理想信念。习近平总书记指出:“共产党人必须坚定理想信念,坚守共产党人精神追求。对马克思主义的信仰,对社会主义和共产主义的信念,是共产党人的政治灵魂,是共产党人经受住任何考验的精神支柱?!奔岫ɡ硐胄拍钍撬涨竦牧榛旰秃诵?。在生死考验面前,革命先辈们坚信“星星之火,可以燎原”,坚信共产主义,他们的革命信念、共产主义理想信念毫不动摇?!安煌跣摹?,实际上就是提醒我们“初心”是理想信念的根本,为还在贫苦中的大众翻身求解放,始终是我们党的理想信念,也是初心所在。因此,脱贫攻坚就是一场理想信念的坚持和守望。以习近平同志为核心的党中央着眼于全面建成小康社会,把扶贫开发工作纳入“四个全面”战略布局,推动贫困地区和贫困群众加快脱贫致富奔小康的步伐。党的十八大以来,习近平总书记30多次到国内各地考察,几乎每次都提到扶贫。连续5年,每年春节前夕,习近平总书记都要专门看望贫困群众。习近平总书记始终高度重视脱贫攻坚,亲力亲为抓扶贫工作,这源于他全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的使命担当。理想信念塑造着我们的价值观,有了正确的价值观,才能齐心同行。打赢脱贫攻坚战,全面建成小康社会虽没有生死战斗但也有很多困境和考验,需要全市党员干部坚定必胜信念不动摇,自觉担负起脱贫攻坚的政治责任,不断创新脱贫攻坚的工作方法,牢牢把握脱贫攻坚的主动权,迎着困难啃硬骨头、攻坚拔寨,齐心协力打赢脱贫攻坚战。

  坚决打赢脱贫攻坚战,务必牢记全心全意为人民服务的初心。贫穷不是社会主义,贫穷是全面建成小康社会必须解决的首要问题。党的宗旨就是全心全意为人民服务,为人民服务就要解决群众遇到的困难和难题,而贫困就是目前贫困地区人民群众所面临的最大难题。中国共产党从诞生之日起,就把实现国家富强、人民幸福作为自己的根本价值追求。这不但关系到人民群众的生活质量,更关系到党的执政基础和长治久安。让赣南的贫困群众过上好日子,更是对革命先烈的一种告慰。全市上下要把打好脱贫攻坚战作为首要政治任务、头号民生工程,围绕“两不愁、三保障”目标,继续按照“选准一个产业、打造一个龙头、建立一套利益联结机制、扶持一笔资金、健全一套服务体系”产业扶贫“五个一”工作机制,坚持问题导向,打好组合拳,下足“绣花”功夫,以决战决胜的信心和定力,举全市之力坚决打赢脱贫攻坚战,为全面建成小康社会作出贡献。同时,要坚信党的根基在人民、党的力量在人民,坚持一切为了人民、一切依靠人民,充分发挥广大人民群众的积极性、主动性、创造性,不断把为人民造福事业推向前进。在实际工作中,要创新做好群众工作的方式方法,更加注重扶贫与扶智扶志相结合,既送温暖、更送志气,坚持“输血”和“造血”并重,着力从思想上、精神上,帮助贫困群众树立脱贫的信心、坚定致富的决心,激发脱贫攻坚的内生动力。

  坚决打赢脱贫攻坚战,务必发扬艰苦奋斗精神。艰苦奋斗是党的传家宝,脱贫攻坚越是深入推进,越要发扬愚公移山精神,保持共产党人的本色和定力,带领群众用辛勤劳动改变贫困面貌。目前,全市还有11个贫困县、758个贫困村、43.14万贫困人口,脱贫攻坚任务艰巨。特别是,绝大部分贫困村是集体经济空白村,自我发展能力弱,很容易致贫返贫,都是难啃的硬骨头。在如此棘手的问题前,只有始终保持艰苦奋斗、坚忍不拔、一往无前的气概,不抛弃一户贫困户,不放弃一个贫困村,忧群众之患,解群众之难,挫折面前不气馁、压力面前不低头、考验面前挺得住,才能破解各种难题,开创脱贫攻坚美好局面。全市各级各部门要以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,以铁一般的纪律和担当打赢这场硬仗。把脱贫攻坚作为头等大事,像干自己的事情那样,发扬钉钉子的执著精神,进一步压紧压实责任,采取超常规措施,加大力度推进,不完成任务不罢休,不取得实效不收手,不因个人得失、进退留转、困难挫折而忘记自己还是干部,用“精神欲望”支撑干事创业的理想信念。领导干部既要挂帅又要出征,坚持经常到乡村调度和督促,在现场一线办公调度,解决实际问题;帮扶干部要沉下去和贫困群众“一对一”“面对面”商量脱贫办法,把任务细化到每一周、每一天,细化到每一村、每一户,鼓足精气神,拿出百分之百的努力,确保如期实现脱贫。

  坚决打赢脱贫攻坚战,务必坚持在脱贫攻坚一线锤炼干部。决战决胜脱贫攻坚,干部是关键。习近平总书记强调,要把脱贫攻坚实绩作为选拔任用干部的重要依据,在脱贫攻坚第一线考察识别干部,激励各级干部到脱贫攻坚战场上大显身手。扶贫一线离群众最近,矛盾最多,情况最复杂,是体察国情、体恤民情的最佳“据点”,是培养锤炼干部的好地方。当年,一首“哎呀嘞,苏区干部好作风,自带干粮去办公,日穿草鞋干革命,夜打灯笼访贫农”的赣南山歌,充分表达了苏区群众对苏区干部的高度评价和赞颂之情。面对脱贫攻坚战,我们更需要大力弘扬苏区精神,提振精气神,夙夜奉公,兢兢业业,不断开创新时期的“第一等工作”。把脱贫攻坚一线当作培养锤炼干部的熔炉,通过大力选派一批能吃苦、有干劲、能担当、讲奉献的干部,到条件艰苦、任务繁重的脱贫攻坚主战场,通过考核、监督、激励等方式,督促其发挥优势、主动作为,全力以赴、履职尽责。让干部在脱贫攻坚的最前沿锤炼品格、磨练意志、积累经验、增长才干,着力打造一支忠诚、干净、担当、实干的新时期苏区好干部,并把脱贫攻坚一线做出实绩的干部选出来、用起来,树立以实绩和群众公认度,作为脱贫攻坚一线选拔使用干部重要标准的导向。同时,要用最严格的督促检查、考核评估,把专项督查、明察暗访、媒体监督和第三方评估作为工作常态,针对重点难点严督实导,坚决杜绝“务虚”“作秀”,引导广大干部实事求是、脚踏实地,努力创造经得起党、人民和历史检验的业绩。

 ?。ㄗ髡叩ノ唬焊又菔形惺遥ǜ母锇欤?/p>

编辑:刘秋妤
 客家新闻网版权与免责声明
1、凡本网注明“来源:客家新闻网”的作品,版权均属赣州客家新闻网管理中心,有关媒体转载使用时请注明来源“客家新闻网”。违者本网将追究其法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非客家新闻网)”的作品,均转载自其他媒体,转载的目的在于传递更多信息,意在为公众提供免费服务,并不代表本网观点,不授权任何机构、媒体或个人从本网转载、截取、复制和使用。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
3、如因作品内容、版权或其它问题需要同本网联系,请在30日内进行。
※联系方式:客家新闻网 电话:0797-8101732
客家新闻网版权所有 互联网新闻信息服务许可证号:3612013001 ICP备案/许可证号:赣ICP备05000929号-1
关于本网 联系电话:0797-8101732 新闻宣传质量监督电话/违法和不良信息举报电话:0797-8101732
客家新闻网版权所有
互联网新闻信息服务许可证号:3612013001